Akademik İktisatçıların YouTube Kanalları

* Akademik İktisatçıların YouTube Kanalları.
* İktisatla İlgili Seçilmiş Kurumsal YouTube Kanalları
* Alt Konu Başlıklarına Göre İktisatla İlgili YouTube Kanalları

Robert A. Mundell

* Nobel ödüllü iktisatço Robert A. Mundell 4 Nisan 2021’de vefat etti.

Covid-19 Sağlık Krizinin Üniversiteler Üzerindeki Etkisi: Online Eğitim-Öğretime Uyumun Fayda-Maliyet Analizi

* Öğrenciler, öğretim üyeleri, aileler ve ekonomi için oluşabilecek maliyetler
* Öğrenciler, öğretim üyeleri, aileler ve ekonomi için oluşabilecek faydalar
* Net sonuç