Category: Türkiye Ekonomisi

Türkiye’de Üretici ve Tüketici Fiyat Artışları Arasındaki Farkın Boyutları (1969-2022)

* Türkiye’de son zamanlarda üretici ve tüketici fiyat enflasyonları arasındaki fark oldukça yükseldi.
* Üretici fiyatlarındaki artışlar gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına da yansır.
* Bu notta, Türkiye’de üretici ve tüketici fiyat artışları arasındaki farklar Ocak 1969 – Ocak 2022 dönemi için inceleniyor.

Türk Lirasının ABD Doları Karşısındaki Değer Kayıpları (Kasım 2002 – Ocak 2022)

* Son 20 yıldaki TL – ABD Doları ilişkisi iki farklı döneme ayrılarak incelenebilir.
* 2002-2011 yıllarında zaman zaman yaşanan değer artışları ve azalışlarından sonra TL 2011 yılının ortalarından itibaren giderek hızlanan ve süreklilik kazanan bir değer kaybı sürecine girmiştir.
* 2021 yılı sonlarında gerçekleşen değer kaybı, Türkiye’de önceki finansal krizlerdekinden (1994, 2001 ve 2018) daha farklı, ama en az onlar kadar (hatta onların neredeyse tamamından daha) derin bir kur krizi yaratmıştır.