Category: Eşitsizlik

Piketty (2013.09) Öncesi ve Piketty (2014.03) Sonrasında “İktisat (Politikası) Tartışmaları”: Seçilmiş Okumalar

 . . Fransız iktisatçı Thomas Piketty‘nin önce Eylül 2013’te Fransızca, daha sonra ise Mart 2014’te İngilizce olarak yayınlanan Yirmibirinci Yüzyılda Sermaye adlı kitabı (Türkçesi: İşbank KY?) ve konuyla ilgili diğer bazı çalışmaları:  . Piketty’nin yaklaşımının ve analizinin önemi, yararlılığı, anlamlılığı ve kavramsal/yöntemsel sorunları hakkındaki bazı kayda değer değerlendirmeler:  . . Piketty’nin kitabı hakkındaki bazı kayda değer haber, […]