SAĞLIK İKTİSADI (ECONOMICS OF HEALTH)


▶ “Sağlık İktisadının Başlıca Konuları” (2023.12.03)

▶ “Gelir Dağılımı ve Sağlık” (2023.12.03)

▶ “Aging is the real population bomb” (2023.06.01)

▶ “Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies” (2008.01.01)

▶ “Ülkelerin Sağlık Politikası Performanslarının Değerlendirilmesi” (2019)

▶ Our Wealth in Data: “Global Health” (2016.08.22)

▶ “Global Health: Das Konzept der Globalen Gesundheit” (2021)

▶ “Dijital Dönüşüm ve Sağlık Ekonomisi: Dijital Sağlık Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz” (2023.03.25)

▶ “Accelerating the health economy of tomorrow: Transforming health systems and embracing innovation amid a pandemic

▶ “Transforming health-care delivery for the 21st century

▶ “COVID-19 Salgının Olumsuz Ekonomik Etkileri İle Nasıl Mücadele Edilmeli/Edilebilir?” (2020.03.31)

▶ “Covid-19 Sağlık Krizinin Üniversiteler Üzerindeki Etkisi: Online Eğitim-Öğretime Uyumun Fayda-Maliyet Analizi” (2020.10.29)

▶ “İktisatçıların Gözünden Covid-19 Krizi” (2021.11.16)

▶ “HealthRoad

▶ “Global Green Health Road

▶ “World HealthFinance Summit

▶ “A comparative study of the Turkish and German health care systems with regard to quality management in psychiatric hospitals” (2019)


#EconHealth