Ayda Bir İktisat (ABİ)

Zaman zaman yaptığım sunumların videolarını paylaştığım YouTube kanalımda, Ekim 2023’ten itibaren “AK ile AYDA BİR İKTİSAT” başlığıyla bir webinar/söyleşi dizisi başlatacağım:


[Twitter, Instagram, Facebook]

ABİ 1: 18 Ekim 2023’teki (Çarşamba, 20:00) ilk bölümün konuğu Selahattin Murat Şirin, konusu ise “Para Politikası Şokları, Döviz Kuru Geçişkenliği ve Firma Stratejileri: Elektrik Piyasalarında Para Politikasının Döviz Kuru Kanalının İncelenmesi” olacak. Makale, Şirin’in Dilek Uz ile birlikte yapmakta oldukları ortak bir çalışmanın ürünü. Çalışmada, özetle, Türkiye’de son yıllarda uygulanan para politikasının döviz kurlarında yükselişe yol açarak ne ölçüde elektrik fiyatı artışlarına sebep olduğu ampirik olarak inceleniyor:


Webinar dizisinde daha sonra şu sunum ve söyleşiler gerşekleştirilecek:


ABİ 2: 9 Kasım 2023’te (Perşembe, 20:00) Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Devrim Dumludağ (#Psikoloji ve #İktisat): “Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat ve İktisat Politikaları“.


ABİ 3: 7 Aralık 2023’te (Perşembe, 20:00) Coventry Üniversitesi’nden Dr. Şule Akkoyunlu (Okun Yasasının Türkiye İçin Testi (1923-2019) / Testing Okun’s Law for Turkey (1923-2019)). Dikkat: Bu yayın, Şule Hocanın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.


ABİ 3: 11 Ocak 2024’te (Perşembe, 20:00) Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuri Yavan (#Coğrafya ve #İktisat): “Coğrafya ve İktisat: Ekonomik Coğrafya mı, Coğrafi İktisat mı?“.ABİ 4: 18 Ocak 2024’te (Perşembe, 20:00) Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Aykut Attar (#Demografi ve #İktisadiBüyüme): “Kalkınmanın (ve Yoksulluğun) Kök Nedenleri ve Demografi“.ABİ 5: 14 Şubat 2024’te (Çarşamba, 20:00) Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı (#Ekonometri ve #Makroiktisat): “Simyadan Yapay Zekaya Ekonometri ve MakroiktisatABİ 6: 21 Şubat 2024’te (Çarşamba, 20:00) İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt (#İktisat ve #Sosyoloji): “Ekonomi ve Toplum“.ABİ 7: 29 Şubat 2024’te (Perşembe, 20:00) Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Berna TUNCAY ALPANDA (#Sağlık ve #İktisat): “Sağlık İktisadı“.ABİ 8: 28 Mart 2024’te (Perşembe, 20:00) TED Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayça Tekin Koru (#İktisat #Kadın): “İktisat Disiplininde Kadın“.


ABİ 9: 18 Nisan 2024’te (Perşembe, 20:00) TEPAV’dan Doç. Dr. Mehmet Sait Akman (#DışTicaret ve #İktisatPolitikası): “Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları, 1923-2023“.ABİ 10: 23 Mayıs 2024’te (Perşembe, 20:00) YTÜ’den Prof. Dr. Ercan Eren (#Yöntem ve #Model): “‘Gerçekçi İktisat Bilimi Nasıl Yapılıyor? Sorun Çözmede Başarı-Başarısızlık ve ‘Yeni’ Model Arayışı“.


ABİ 11: 30 Mayıs 2024’te (Perşembe, 20:00) TOBB ETÜ’den Dr. Öğ. Üyesi Ünay Tamgaç Tezcan (#Tüketim ve #Toplum): “Gösteriş Tüketimi“.Haziran 2024 ve sonrasındaki webinarlarda ise “Hukuk ve İktisat“, “İktisatta Tarihin Önemi“, “İktisatta Yöntem“, “Felsefe ve İktisat“, “Teknoloji ve İktisat“, “Kurumlar ve İktisat“, “Tarım ve İktisat“, “Enerji/Ekoloji/İklim ve İktisat” ve “AB ve Türkiye Ekonomisi” gibi ana konuları ele alacağız.


“AK ile AYDA BİR İKTİSAT”ın gerçekten ayda bir mi, yoksa birkaç ayda bir mi olacağını zaman gösterecek. Dizinin adını “AK ile ARASIRA İKTİSAT” diye değiştirmeme gerek kalmayacağını ümit ediyorum. 18 Ekim 2023 saat 20:00’de YouTube‘ta görüşmek üzere…