Türkiye’nin Seçilmiş 16 Küresel Endeksteki Yeri (2019-2021)

Yukarıdaki hazırladığım grafik şunu gösteriyor: Şeklin çizilmesinde dikkate alınan 16 önemli küresel endeksin çok büyük bölümüne göre Türkiye, çeşitli kıstaslar açısından hâlâ dünya ortalamasının bir hayli altında. Dolayısıyla, bu kadar düşük bir performansla Türkiye’nin “endeks skorlarını artırıp/iyileştirip” (yani grafikte sağa doğru hareket edip), endekslerde dikkate alınan bileşen göstergelerinin çoğunda dünya ortalamasının üstüne çıkarak (yani grafikte 100 değerinin üstüne doğru hareket ederek) ileri/kalkınmış ülkeler düzeyine (yani grafiğin kuzey doğusuna doğru) çıkabilmesi mümkün gözükmüyor. Türkiye’nin artık ihtiyacı olan şey, önemi sıkça vurgulanan “yapısal reformlar”ın ötesinde çok daha kapsamlı ve yaygın bir transformasyon sürecine girmesi. “Dijitalleşme”, “kurumların iyileştirilmesi” ve “yeşilleşme” bu ihtiyaç duyulan büyük transformasyon sürecinin en önemli eksenlerinden üçünü oluşturuyor. Büyük transformasyonun nihai hedefi ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sadece maddi refahını artırmak değil, kişi başına (üretim ve) tüketimin artırılmasının ötesinde, daha eşit, daha adil, daha demokratik, daha huzurlu ve daha mutlu bir ortamda yaşamlarını sağlayabilmek.

Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük transformasyon sürecini ve bileşenlerini şu panel konuşmamda kısaca dile getirmiştim: ” 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2021” (Video).

(Twitter)

#Progress #Development #Economy #Freedom #Democracy #FoodSecurity #Competitiveness #Peace #Inequality #Happiness #CorruptionPerception #Migration #Complexity #Index #Global #Turkey #iktisatca