VWL208 Umwelt- und Ressourcenökonomik

Umwelt- und Ressourcenökonomik
(Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı)


Türk-Alman Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 2. Sınıf öğrencilerine Bahar 2020’de Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu ve Prof. Dr. Michael Ahlheim tarafından verilecek olan VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı (Umwelt- und Ressourcenökonomik) dersi ile ilgili bazı (online) kaynak tavsiyeleri bu sayfada yayınlanacaktır.


#çevreiktisadı #ekolojikiktisat #doğalkaynaklar #çevre #ekoloji #enerji #küreselısınma #iklimdeğişikliği #biyoçeşitlilik #nüfus #aşırıtüketim #uzunvadeliiktisadibüyüme #büyümefetişizmi #biyoekonomi #yeşilbüyüme #yeşilekonomi #yeşiliktisat #büyümeme #sıfırbüyüme #küçülme #degrowth #sürdürülebilirlik #eşitsizlik #göç #açlık #yoksulluk


1. Vorlesungsplan, Themen, Quellen und Ziele der Vorlesung (Ders Programı, Konuları, Kaynakları ve Amaçları)


1.1. Beschreibung der Lehrveranstaltung (Bologna Ders Tanıtımı)

Türkçe
Almanca (Deutsch)
İngilizce (English)


1.2. Themen und Vorlesungstermine (Ders Günleri ve Konular)

Woche 1: 10.02.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Einführung und Plan der Vorlesung; Verteilung der Forschungsthemen ( PDF OK! :-) Folien: available soon ) Over / Vorbei

Woche 2: 17.02.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Grundbegriffe und Beziehungen in der Umwelt- und Ressourcenökonomik (URÖ)
HÖR- UND LESEEMPFEHLUNGEN: “Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen: FZA, WP“, “Skidelsky: How & How NOT to Do Economics“, “Ressource: WP, GWL“, “Ressourcenwirtschaft / Ressourcenökonomik: WP, GWL“. Over / Vorbei

Woche 4: 02.03.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Beziehungen und Unterschiede zwischen Umweltökonomik, ökologische Ökonomik, Ökonomik der (natürlichen) Ressourcen, Energieökonomik und nachhaltige Entwicklung
LESEEMPFEHLUNGEN: “Einführung in die VWL“, “Neoklassik“, “Ökologische Ökonomik“.

Woche 5: 09.03.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Eine kurze Einführung in die mikroökonomischen Grundlagen der Umweltökonomik (a. Wohlfahrtsanalyse (Konsumenten- und Produzentenrente), b. Nutzen-Kosten-Analyse, c. Market Failure, Externalitäten, Public-Goods und politische Lösungen) & Ein kurzer Blick zu den Theorien des langfristigen Wirtschaftswachstums und der Entwicklung (a. Determinanten des WWs, b. Grenzen des WWs und Steady-State-Zustand, c. Degrowth (oder Postwachstum))

Woche 6: 17.03.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Eine kurze Einführung in die Ökonomik der Erderwärmung und des Klimawandels

Woche 7: 24.03.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Umwelt und die Beziehungen zwischen Bevölkerungswachstum („Overpopulation“), „Overconsumption“, Armut und Ungleichheit

Woche 8: 30.03.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Ressourceneffizienz (Energieeffizienz) & Ecological-Footprint

Woche 9: 06-10.04.2020 (Kibritçioğlu): Arasınav / Zwischenprüfung

Woche 10: 13.04.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Umwelt und internationale Migration

Woche 11: 28.04.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Nachhaltigkeit und die optimale Nutzung natürlicher Ressourcen ( PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 11: 29.04.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Nachhaltigkeit und die optimale Nutzung natürlicher Ressourcen (PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 12: 05.05.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Marktversagen im Umweltbereich und umweltpolitische Instrumente ( PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 12: 06.05.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Marktversagen im Umweltbereich und umweltpolitische Instrumente ( PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 13: 12.05.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Ökonomische Umweltbewertung und Nutzen-Kosten-Analysen im Umweltbereich ( PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 13: 13.05.2020, 10:30 – 12:15 & 13:30 – 15:15 (Ahlheim): Ökonomische Umweltbewertung und Nutzen-Kosten-Analysen im Umweltbereich ( PDF OK! :-) Folien: available soon )

Woche 14: 18.05.2020, 10:30 – 12:15 (Kibritçioğlu): Abschliessende Bewertung und Kommentare: Energiewende (Energy-Transition) und die Notwendigkeit der „Großen Transformation“

Woche 15: 25-29.05.2020 (Kibritçioğlu & Ahlheim): Dönem Sonu Sınavı / Abschlussprüfung


2. Ausgewählte Internetverbindungen (Dersle İlgili Bazı Yararlı İnternet Bağlantıları)

2.1. Ausgewählte Experten der URÖ (Bazı Uzmanlar / Öğretim Üyeleri)

Michael Ahlheim (çevre iktisadı, ekolojik iktisat)
Andreas Löschel (enerji iktisadı, Energiewende)
Holger Rogall (Folien zur Nachhaltigen Ökonomie)
Thomas R. Malthus (nüfus, gıda) [1]
Nicholas Georgescu-Roegen (termodinamik) [2]
Kenneth E. Boulding [3]
Ernst Friedrich Schumacher [4]
Arthur C. Pigou (vergi)
Ronald Coase (mülkiyet hakları)
Herman E. Daly (durağan durum, ekolojik iktisat) [5]
Paul R. Ehrlich [6]
Serge Latouche (degrowth/decroissance) [7]
Lester R. Brown (ekoloji, sürdürülebilirlik) [8]
Jared Diamond (homepage) (evrim biyolojisi, fizyoloji, antropoloji, coğrafya) [9]
Nicholas Stern [10]
Tim Jackson (WP) (ekolojik iktisat, sürdürülebilir kalkınma) [11]
Dennis L. Meadows (büyümenin sınırları) [12]
Donella Meadows (büyümenin sınırları) [12]
William D. Nordhaus (çevre iktisadı, iklim iktisadı) [13]
Martin L. Weitzman (çevre iktisadı) [14]
Vaclav Smil (enerji, çevre, nüfus) [15]
Niko Paech (GWL, Texte, ekolojik iktisat, sürdürülebilirlik) [16]
Peter A. Victor (iktisadi büyüme, degrowth/büyümeme) [17]
Robert Constanza (ekolojik iktisat)
Uwe Schneidewind (sürdürülebilirlik, dönüşüm) [18]
Kate Raworth (degrowth/büyümeme) [19]
Begüm Özkaynak (çevre iktisadı, ekolojik iktisat)
Ramazan Sarı (enerji iktisadı)
Uğur Soytaş (enerji iktisadı)

2.2. Ausgewählte Lehrbücher (Yararlı Olabilecek Bazı Ders Kitapları)

▸ H. Rogall (2008): Ökologische Ökonomie: Eine Einführung PDF OK! :-) Wichtig!
▸ R. Constanza, J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland, R. Noorgard (2001): Einführung in die ökologische Ökonomik (Rezension) (İngilizcesi) Wichtig!
▸ J. D. Sachs (2015): The Age of Sustainable Development (Türkçesi) Wichtig!
▸ R. Perman, Y. Ma, J. McGilvray, M. Common (2003): Natural Resource and Environmental Economics (PDF OK! :-) 2003 edition)
▸ T. Tietenberg and L. Lewis (2018): Environmental and Natural Resource Economics (PDF OK! :-) 2018 edition, 2012 edition)
▸ J. M. Harris & Brian Roach (2018): Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach (PDF OK! :-) 2018 edition)
▸ R. Constanza et al. (2014): An Introduction to Ecological Economics
▸ M. Common, S. Stagl (2005). Ecological Economics: an Introduction
▸ M. Narin, C. Taşdoğan (2019): Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
▸ A. Z. Gürler, G. Erdal, S. Gülse Bal, B. Akyıldız (2017): Ekolojik Ekonomi
▸ K. Başol, M. Durman, H. Önder (2007): Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi
▸ İ. H. Özsabuncuoğlu, A. A. Uğur (2005): Doğal Kaynaklar: Ekonomi, Yönetim ve Politika
▸ L. Aydın (2016): Enerji Ekonomisi ve Politikaları

2.3. Ausgewählte Vorlesungspläne aus der Welt (İnternetteki Bazı İlgili/Benzer Ders Planları)

▸ Uni Hohenheim: Sustainability and Environmental Economics (Ahlheim)
▸ Uni Hohenheim: Einführung in die Umwelt- und Ressourcenökonomie
▸ Uni Oldenburg: Nachhaltigkeitsökonomik – Fach-Bachelor-Studiengang
▸ Uni München: Umwelt- und Ressourcenökonomik
▸ Uni Ulm: Umwelt- und Ressourcenökonomik
▸ Uni Göttingen: Umwelt- und Ressourcenökonomik
▸ TU Berlin: Umwelt- und Ressourcenökonomik
Columbia University’s Environmental & Sustainability Course Offerings
▸ Yeditepe Üniversitesi: Ekolojik Ekonomi
▸ Altınbaş Üniversitesi: Çevre İktisadı

2.4. Ausgewählte Institutionen und Vereine (İlgili Kurumlar/Dernekler)

Club of Rome (WP, Twitter)
Association of Environmental and Resource Economists (AERE)
The International Society for Ecological Economics (ISEE, Twitter)
Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung (VÖW)
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW, Twitter)
Vereinigung für Ökologische Ökonomie (VÖÖ)
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (WI)
Research & Degrowth (R&D, Twitter)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Twitter)
International Energy Agency (IEA)
Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE, Twitter)
The Earth Institute (EI, Twitter)
Center for Sustainable Development (CSD, Twitter)
Worldwatch Institute (Twitter)
The Global Development And Environment Institute (GDEI)

2.5. Andere Internetverbindungen (Yararlı Olabilecek Diğer Bazı Makale, Kitap ve Bağlantılar)

▸ F. Aslan (2010): İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği
▸ Don Fullerton (2020): “Environmental Economics: The 50th Anniversary of the Birth of This Field around the First Earth Day Neu! New! Yeni!
▸ R. Ulucak (2018): “İktisatta Çevreci Dönüşüm: Ekolojik Makro İktisat
▸ DEF/WEF: “Küresel Riskler Raporu 2020
▸ IMF F&D Magazine: “Economics of Climate Change” (December 2019)
▸ IMF F&D Magazine: “Powering the Planet: the Quest for Sustainable Energy” (December 2015)
▸ CORE (2017): “The Economy and the Environment
▸ CORE (2017): “Economics of the Environment
▸ IÖW (1993): “Kommentierte Bibliographie Umwelt und Ökonomie
▸ EE (2016): “Neoclassical Economics” (Neoklassik) Neu! New! Yeni!
▸ EE (2016): “Ecological Economics” (Ökologische Ökonomik) Neu! New! Yeni!
Nachhaltige Entwicklung im volkswirtschaftlichen Unterricht
UN Millennium Development Goals (Millenniums-Entwicklungsziele)
Sustainable Development Goals (SDG) Tracker (OWD)
Green Economy Tracker
▸ T. Strange, A. Bayley (2009): “Nachhaltige Entwicklung: Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt im Zusammenhang betrachtetPDF OK! :-), OECD (İngilizcesi)
OECD (2012): “OECD-Umweltausblick bis 2050 – Die Konsequenzen des Nichthandelns“, (İngilizcesi)
▸ Our World in Data: “Energy
▸ U. Schneidewind (2019): Die Grosse Transformation: Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels
K. Raworth (2018): Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört
▸ N. Eroğlu, A. Canan (2019): “Geleneksel Ekolojik İktisat Yaklaşımları
▸ M. Faber (2007): “How to be an Ecological Economist
▸ S. Acar, E. Yeldan (2019): Handbook of Green Economics
▸ T. Jackson (2017): Wohlstand ohne Wachstum: Grundlagen für eine zukunftsfaehige Wirtschaft – Das Update
P. A. Victor (2008): Managing without growth. Slower by design, not disaster (2019 edition)
▸ IFÖ (2012): “Wirtschaft ohne Wachstum?! Notwendigkeit und Ansätze einer Wachstumswende
▸ Umweltbundesamt: “Wirtschaft und Umwelt
Deutschlands Energiewende: Der Umbau der deutschen Energieversorgung
Energy Transition: The Global Energiewende
▸ G. Güreşçi (2019): Ekolojik İktisat
▸ “Nasıl Bir Yeşil Ekonomiye İhtiyacımız Var?
▸ Işıl Şirin Selçuk (2010): Küresel Isınma, Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Geleceğe Yönelik Enerji Politikaları

2.6. Ausgewählte Soziale Medienkonten (Bazı Sosyal Medya Hesapları)

3E: EnerEkolEkon (Twitter)
iktisatça: 3E (Facebook)
akibritcioglu (Twitter)

2.7. Ausgewählte Wörterbuchartikeln (Seçilmiş Online Sözlük Maddeleri)

▸ Ressource: WP, GWL
▸ Ressourcenwirtschaft / Ressourcenökonomik: WP, GWL
▸ Umweltökonomik: WP, GWL
▸ Nachhaltigkeit (sustainability): WP, GWL
▸ Ökonomische Nachhaltigkeit: GWL
▸ Ökologische Nachhaltigkeit: GWL
▸ Ökologische Ökonomik: WP, GWL
▸ Energiewirtschaft / Energieökonomik: WP, GWL
▸ Globale Erwärmung / Erderwärmung: WP
▸ Klimaänderung / Klimawandel: WP
▸ Energiewende: WP
▸ Wachstumskritik: WP
▸ Postwachstumsökonomie / Stationäre Wirtschaft / Degrowth: WP, GWL, R&D


3. Hausaufgaben für die Endprüfung (Dönem Ödevleri)

Dönem ödevleri, öğrencilere, 10 Şubat 2020 günkü derslerde verilecektir. Ödev olarak her öğrenci; yukarıdaki 2.1 maddesinde köşeli parantez içinde numaralandırılanlardan sadece kendisine atanan bir uzmanın ilgili çevre iktisadı, ekolojik iktisat ve/veya doğal kaynaklar iktisadı literatürüne katkılarını araştıracak ve dönem sonundaki final sınavı gününde cevabını yazılı olarak salondaki sınav görevlilerine teslim edecektir.


4. Email-Liste für Studierende (Öğrencilerle İletişim İçin Email Listesi)

10 Şubat 2020 tarihindeki derslerde bu konuda ayrıntılı bilgi verilecektir. Grupta yapılacak olan yazışmalara, gruba üye olduktan sonra, Arşiv adresinden ulaşabilirsiniz.