Sağlık İktisadının Başlıca Konuları

Sağlık iktisadının ilgilendiği başlıca konular (bir lisans ders kitabı yaklaşımı bağlamında mikro ve makroiktisat ayrımı yapılarak) şu başlıklar altında özetlenebilir:

 1. Sağlık İktisadına Giriş
  1.1 Sağlık İktisadının Tanımı ve Kapsamı
  1.2 Sağlıkta Mikro ve Makroiktisadın Yeri
  1.3 Sağlık Hizmetlerinde Temel Ekonomik Kavramlar ve Etkileşimler

  SAĞLIK MİKROİKTİSADI
 2. Sağlık ve Sağlık Hizmeti Talebi
  2.1 Sağlığın Belirleyicileri
  2.2 Sağlık Hizmetlerine Olan Talep
  2.3 Sağlık Davranışına İlişkin Ekonomik Modeller
  2.4 Sağlıkta Davranışsal Ekonomi
 3. Sağlık Hizmetlerinin Arzı
  3.1 Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Kurumları
  3.2 Sağlık Hizmetlerinin Üretimi
  3.3 Hekimlerin, Hemşirelerin ve Diğer Sağlık Profesyonellerinin Rolü
  3.4 Sağlık Hizmetleri Teknolojisi ve Yenilik
 4. Sağlık Sigortası ve Risk Yönetimi
  4.1 Sağlık Sigortasının Temelleri
  4.2 Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike
  4.3 Özel ve Kamu Sağlık Sigortası Programları
  4.4 Sigorta Piyasası Reformları
 5. Sağlık Piyasaları ve Rekabet
  5.1 Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Yapıları
  5.2 Sağlık Hizmetlerinde Rekabet ve Fiyatlandırma
  5.3 Sağlık Hizmetlerinde Antitröst Sorunları
  5.4 Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlıkları
 6. Sağlık Hizmetlerinde Maliyet ve Verimlilik
  6.1 Maliyet Etkinliği Analizi
  6.2 Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Üretkenlik
  6.3 Sağlık Hizmetlerinde Teknoloji Değerlendirmesi
  6.4 Değer Bazlı Bakım ve Ödeme Modelleri
 7. Kamu Politikası ve Sağlık İktisadı
  7.1 Sağlık Piyasalarına Devlet Müdahalesi
  7.2 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Bütçeleme
  7.3 Sağlık Hizmetleri Düzenlemesi ve Kalitesi
  7.4 Sağlık Politikasındaki Zorluklar ve Reformlar
 8. Küresel Sağlık İktisadı
  8.1 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
  8.2 Uluslararası Sağlık ve Sağlık Finansı Kuruluşları
  8.3 Küresel Sağlık Sorunlarının Ekonomisi
  8.4 Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Ekonomisi
 9. Sağlık Hizmetinde Davranışsal İktisat
  9.1 Sağlık İçin “Dürtüleme”
  9.2 Sağlıkta Davranışsal Müdahaleler
  9.3 Hastanın Karar Vermesi ve Davranışsal Önyargılar
  9.4 Davranışsal İktisadın Sağlık Politikasına Entegre Edilmesi
 10. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
  10.1 Sosyoekonomik Faktörler ve Sağlıkta Eşitsizlik
  10.2 Kültürel ve Çevresel Etkiler
  10.3 Eğitim, İstihdam ve Sağlık Sonuçları
  10.4 Sağlık İktisadının Sosyal Belirleyicileri

  SAĞLIK MAKROİKTİSADI
 11. Ekonomik Göstergeler ve Sağlık Sonuçları
  11.1 GSYİH ve Sağlık
  11.2 İşsizlik ve Sağlık
  11.3 Enflasyon ve Sağlık Hizmetleri Maliyetleri
  11.4 Maliye ve Para Politikalarının Rolü
 12. Sağlık Harcamaları ve Ulusal Sağlık Hesapları
  12.1 Sağlık Harcamalarının Bileşenleri
  12.2 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
  12.3 Kamu ve Özel Sağlık Harcamaları
  12.4 Sağlık Harcamalarındaki Eğilimler
 13. İşgücü Piyasası ve Sağlık
  13.1 İstihdam, Gelir ve Sağlık
  13.2 Sağlık Sektöründe İş Piyasası Eğilimleri
  13.3 İşgücüne Katılım ve Sağlık Sonuçları
  13.4 Sağlığın Verimlilik Üzerindeki Etkisi
 14. Sosyal Sigorta Programları
  14.1 Sosyal Güvenlik ve Sağlık
  14.2 Tıbbi Bakım ve Tıbbi Yardım
  14.3 Savunmasız Nüfuslara Yönelik Sosyal Sigorta
  14.4 Sosyal Sigortanın Sağlıkta Eşitlik Üzerindeki Etkisi
 15. Küreselleşme ve Sağlık Ekonomisi
  15.1 Sağlık Malları ve Hizmetleri Ticareti
  15.2 Küresel Sağlık Politikası ve İşbirliği
  15.3 Sağlıkta Uluslararası Kuruluşlar
  15.4 Küresel Sağlık Krizlerinin Makroekonomik Etkileri
 16. Makroekonomik Politika ve Sağlık
  16.1 Hükümetin Mali Politikası ve Sağlık
  16.2 Para Politikası ve Sağlık Sonuçları
  16.3 Makroekonomik İstikrar ve Sağlık Hizmetleri
  16.4 Sağlıkta Ekonomik Şoklara Karşı Politika Tepkileri
 17. Sağlık Eşitsizlikleri ve Makroiktisat
  17.1 Gelir Eşitsizliği ve Sağlık
  17.2 Sağlıkta Irk ve Etnik Eşitsizlikler
  17.3 Coğrafi Farklılıklar ve Bakıma Erişim
  17.4 Sağlık Eşitsizliklerini Gidermeye Yönelik Makroekonomik Politikalar
 18. Sağlıkta Teknoloji ve Yenilik
  18.1 Tıbbi Yeniliğin Ekonomik Etkileri
  18.2 Sağlık Teknolojilerine Erişim
  18.3 Sağlık Bilgi Teknolojisi ve Makroekonomi
  18.4 Sağlıkta Yeniliklerde Zorluklar ve Fırsatlar
 19. Çevre ve Sağlık
  19.1 İklim Değişikliği ve Sağlık
  19.2 Kirlilik ve Halk Sağlığı
  19.3 Çevre Sağlığına Makroekonomik Yaklaşımlar
  19.4 Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık
 20. Sağlık Krizlerinin Makroiktisadı
  20.1 Salgınların Ekonomik Etkileri
  20.2 Sağlık Krizleri ve Maliye Politikası
  20.3 Sağlıkta Acil Durumda Makroekonomik Dayanıklılık
  20.4 Tarihsel Sağlık Krizlerinden Dersler

  YENİ EĞİLİMLER VE UYGULAMALAR
 21. Sağlık Ekonomisinde Yükselen Eğilimler
  21.1 Dijital Sağlık ve Teletıp
  21.2 Hassas Tıp ve Kişiselleştirilmiş Bakım
  21.3 Sağlıkta Veri Analizi ve Yapay Zeka
  21.4 Gelecekteki Zorluklar ve Fırsatlar
 22. Vaka Çalışmaları ve Uygulamalar
  22.1 Sağlık Bakım Sistemlerinin Analizi
  22.2 Sağlık Politikasında Örnek Olay İncelemeleri
  22.3 Sağlıkta Ekonomik İlkelerin Gerçek Dünyadaki Uygulamaları
  22.4 Sağlıkta Makroekonomik Politikaların Analizi
  22.5 Küresel Sağlık Ekonomisinde Örnek Olay Çalışmaları
  22.6 Sağlıkta Makroekonomik İlkelerin Gerçek Dünya Uygulamaları


Sağlık iktisadı alanındaki başlıca ders kitapları (İngilizce ve Almanca) ise şunlardır:

▶ Henderson (2022): Health Economics and Policy

▶ Phelps (2017): Health Economics

▶  Folland et al. (2017): The Economics of Health and Health Care

▶ Dewar (2021): Essentials of Health Economics

▶ Friedson (2023): Economics of Healthcare

▶ Unruh et al. (2023): The Economics of Health Reconsidered

▶ McPake et al. (2020): Health Economics: An International Perspective

▶ Obermann ve Thielscher (2022): Medical Economics: An Integrated Approach to the Economics of Health

▶ Wasem ve Greß (2022): Gesundheitsökonomie

▶ Breyer et al. (2013): Gesundheitsökonomik

▶ Fleßa ve Greiner (2013): Grundlagen der Gesundheitsökonomie: Eine Einführung in das wirtschaftliche Denken im Gesundheitswesen

▶ Bazı Türkçe Kitaplar: Amazon, D & R.


Bütün bunları burada niye derleyip listeledim? Bunu zaman gösterecek…