İnternetteki İktisat Politikası Oyunları

İktisatçılara ve/veya iktisat öğrencilerine yönelik olan ve (uzunca) bir süredir internette dikkatimi çeken bazı oyunları listeliyorum:

● Fed: “Fed Chairman Game
● ECB: “€CONOMIA – The Monetary Policy Game
● ECB: “Inflation Island
● Bank of England: “The Monetary Policy Balloon
● Bank of Finland Museum: “Taito – Monetary Policy Game
● Swiss National Bank: “MoPoS – A Monetary Policy Simulation Game
Austrian National Bank (OeNB): “Finanzcockpit” (Almanca)
● “2012: A Game for Macroeconomists
● Ronald W. Schuelke (2000-2004): “The Global Economics Game
● “Economic Policy (Macroeconomics) Game
● Rick McAfee (1997): “The Monetary Policy Game
● Nobelprize.org: “Trade

Vakit buldukça, tam ve mükemmel olmayı hedeflemeyen bu listeyi (internet adresini koruyarak) güncelleştireceğim. Bu ve benzeri oyunlarla ilgili bazı ek bilgi, bağlantı ve yorumlar için ise, şu sayfalara bakılabilir:

Classroom Games
Ekşi İktisat
Dustin Jussila
Greg Delemeester & Jurgen Brauer

İlk Yayın Tarihi: 2011/02/04, 02:30
Son Güncelleme: 2013/05/08, 21:00