Yeşil Makroiktisat: “under construction”

Ekolojik makroiktisat” (ecological macroeconomics) özünde ekolojik iktisat ile post-keynezyen makroiktisat etkileşiminden doğmuştur. “Yeşil makroiktisat” (green macroeconomics) ise, ekonominin topluma gömülü olarak kabul edildiği ve toplumun da çevrenin bir parçasını oluşturduğu şeklindeki genel ekolojik iktisat bakış açısından, ekonominin bütünü düzeyindeki toplamsal/makro ekonomik değişkenlerin ve bunların kendi aralarındaki etkileşimlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir (Kemp-Benedict, 2019: 5). Özetle, yeşil makroiktisat, sadece post-keynezyen makroiktisat bakış açısıyla sınırlı olmadığından, ekolojik makroiktisada kıyasla daha genel ve geniştir; ama onun da ana eksenini yine “ekolojik iktisat” oluşturmaktadır. Yeşil makroiktisat henüz hakkında çokça ders kitabı yazılmış/yazılacak kadar üzerinde uzlaşılmış konu, yaklaşım, model ve bulgulara sahip bir alan değildir. Ancak, küresel ısınma ve iklim değişikliği ve çevre sorunları küresel ve ulusal düzeyde önemini koruduğu, hatta artırdığı ölçüde, ekolojik iktisadın genel/geleneksel makroiktisadı giderek daha hızlı “yeşilleşitireceği” öne sürülebilir.17 Kasım 2023 Perşembe günü Prof. Dr. Ercan Eren‘in (YTÜ) YouTube kanalında “Yeşil Makroiktisat” konusunda yaptığım sunumda kullandığım anlatım dosyasına ResearchGate (pdf) arşivinden ulaşılabilir. Söz konudu pdf dosyasındaki sayfalarda yer alan bolca internet bağlantısı sayesinde, bu konu hakkında ek okuma ve araştırma kaynaklarına ulaşabilirsiniz.


YouTube / PowerPoint / Twitter/X