Türkiye’deki İktisat Bölümleri (Economics Departments in Turkey)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Ankara Üniversitesi (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Başkent Üniversitesi (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Çukurova Üniversitesi (Adana)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Ege Üniversitesi (İzmir)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Gazi Üniversitesi (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

İnönü Üniversitesi (Malatya)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli/İzmit)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Koç Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Marmara Üniversitesi [Türkçe/Turkish] (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Marmara Üniversitesi [İngilizce/English] (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Mustafa Kemal Üniversitesi (Antakya/Hatay)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Niğde Üniversitesi (Niğde)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

ODTÜ/METU (Ankara)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Sabanci Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Sakarya Üniversitesi (Sakarya/Adapazarı)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Selçuk Üniversitesi (Konya)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Trakya Üniversitesi (Edirne)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Homepage ] [ Kadro/Faculty ] [ Dergi/Journal ] [ Seminer/Seminar ] [ Dersler/Courses ] [ Makaleler/Papers ]

 _________________________________________________________________

İLGİLİ EK LİNKLER / OTHER RELATED LINKS 

A. Kibritçioğlu: Turkish Economy Homepage
A. Kibritçioğlu: Economy Related Institutions in Turkey

C. Zimmermann / EDIRC: Economics Departments, Institutes and Research Centers in Turkey
RFE: Economists, Departments, & Universities
C. Zimmermann / EDIRC: Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World
David Giles: Economics Departments, Faculties & Centres: Non – U.S.A.
Ed Price: U. S. Economics Departments on the Internet
Thad Mirer: Economics Departments with PhD Programmes in American and Canadian Universities

A. Kibritçioğlu: Turkish Economists on the Web
METU-ERC: Türkiye İktisatçılar Rehberi / Economists in Turkey
Kuan-Pin Lin: Economists on the Web
John S. Irons: Economists with Web Pages
International Directory of Finance and Economics Professionals
Directory of Economists on the Internet
Worldwide Directory of Finance Faculty


Son Güncelleme (Last Updated in): 2002