Robert A. Mundell

Özellikle 1960’lardaki öncü çalışmaları nedeniyle “açık ekonomi makroiktisadı”nın (Rüdiger Dornbusch ile birlikte) kurucularından sayılan Robert A. Mundell 4 Nisan 2021’de vefat etti. Onun iktisada katkıları hakkında ünlü uluslararası iktisatçı Paul Krugman’ın yazdığı şu değerlendirme yazısını mutlak okumak gerekiyor:

Paul Krugman (2021.04.12): “The Mundell difference”, Vox.eu.