Türkiye’deki “Faiz Haddi” Tartışmasının Kavramsal ve Bilimsel Arkaplanı

Politika, kredi ve mevduat faiz haddi gibi faiz hadlerinin tanımlarını, aralarındaki muhtemel etkileşim kanallarını, genelde hangi değişkenlerden ne yönde etkilenebileceklerini ve hangi değişkenleri ne yönde etkileyebileceklerini öğrenmek için temel iktisat ders kitapları yerine hiç değilse internette kaynak arayan politikacılar, ekonomi bürokratları ve iktisat öğrencileri için yardım niteliğinde birkaç internet bağlantısı:

1) Nominal ve Reel Faiz Hadleri:
a) http://mrzittlesclassroom.pbworks.com/w/file/fetch/53006517/interest%20rates%20answers
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_interest_rate
c) http://www.investopedia.com/terms/f/fishereffect.asp

2) Türkiye’de Merkez Bankası’nın Kullandığı/Kullanabileceği Çeşitli Faiz Hadleri:
a) http://www.mahfiegilmez.com/2012/08/merkez-bankas-ve-para-politikas.html
b) http://www.mahfiegilmez.com/2013/12/merkez-bankas-faizleri-ve-faiz-politikas.html
c) http://www.mahfiegilmez.com/2014/10/merkez-bankas-faizleri-son-durum.html

3) Para Politikası Faiz Hadlerinden Mevduat ve Kredi Faiz Hadlerine Geçişkenlik/Yansıma:
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/0c4a0a58-4e2b-43b7-9470-529faeaa27b7/faziletcavusoglu.pdf?MOD=AJPERES

Faiz-1-2

Kaynak: Çavuşoğlu (2010)

4) Faiz Hadlerinin Belirleyicileri ve Kısa ve Uzun Vadeli Bazı Makroekonomik Etkileri:
a) https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/bond-valuation-6/additional-topics-in-interest-rates-62/macroeconomic-factors-influencing-the-interest-rate-285-3882/
b) http://www.economicswebinstitute.org/glossary/interest.htm
c) http://www.economicshelp.org/macroeconomics/monetary-policy/effect-raising-interest-rates/
d) http://www.economicshelp.org/blog/3417/interest-rates/effect-of-lower-interest-rates/
e) http://www.frbsf.org/us-monetary-policy-introduction/real-interest-rates-economy/

Yine de bir iktisat ders kitabından faiz hadleri konusunda (tekrar) okuma yapmak isteyenler, örneğin Mankiw’ın (2010) internetteki “Macroeconomics” adlı kitabında özellikle s. 64, Bölüm 4-4 ve Bölüm 4-5’e bakabilirler.

Faiz_Mankiw

Kaynak: Mankiw (2010).