Twitter

Twitter Bird

Aykut Kibritçioğlu’nun (AK) birden fazla Twitter hesabı bulunmaktadır:

adresinden ulaşabilirsiniz. Her bir Twitter hesabıyla benzer/paralel içeriğe sahip olan Facebook sayfaları da yukarıda (ayraç içinde) belirtilmiştir.

AK’nin mensubu olduğu TAÜ İİBF İktisat Bölümü‘nün Twitter hesabını @TAUiktisat‘tan izleyebilirsiniz. Bölümün ayrıca birer Facebook ve Instagram hesabı da bulunmaktadır.

@akibritcioglu adresinde daha önce yayınlanan tweet’lerin genişçe bir bölümü, “http://kibritcioglu.com/twitter/akibritcioglu/?cat=2” adresinde arşivlenmektedir.

AK’nin sosyal medyadaki diğer hesap ve sayfalarına şu adreslerdeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: